Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z przeprowadzaniem konsultacji dla klas 1 i 2 oraz realizacji zajęć rewalidacyjnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie

Informuję, że zostały opracowane procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z organizacją konsultacji dla uczniów szkoły. Uczniów, rodziców i pracowników szkoły proszę o zapoznanie się i przestrzeganie zaleceń.

Dyrektor szkoły
Anna Struk