Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie

L.p

Wydarzenie

Termin

Uwagi

I. Podział zajęć dydaktycznych

1.

Semestr I – pozostałe klasy

2.09.2019 – 10.01.2020

 

2.

Semestr II – klasy 3 liceum

11.01.2020 – 24.04.2020

 

3.

Semestr II – pozostałe klasy

11.01.2020 – 26.06.2020

 

II. Ferie i przerwy świąteczne

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 31.12.2019

 

2.

Ferie zimowe

20.01.2020 – 2.02.2020

 

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04.2020 – 14.04.2020

 

4.

Ferie letnie

27.06.2020 – 31.08.2020

 

III. Terminy wystawiania przewidywanych ocen rocznych

1.

Klasy 3 liceum

do 3.04.2020 do godz. 16.00

piątek

2.

Pozostałe klasy

do 5.06.2020 do godz. 16.00

piatek

IV. Terminy wystawienia ocen

 

1.

Semestr I – pozostałe klasy

do 10.01.2020 do godz. 16.00

piątek

2.

Semestr II – klasy 3 liceum

do 17.04.2020 do godz. 16.00

piątek

3.

Semestr II – pozostałe klasy

do 19.06.2020 do godz. 16.00

piątek

V. Zakończenie roku szkolnego

1.

Klasy 3 liceum

24.04.2020

piątek

2.

Pozostałe klasy

26.06.2020

piątek

 

VI. Egzamin maturalny

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30.09.2019

Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów na egzamin maturalny do 7.02.2020 (piątek)

1.

Część ustna

 

 

                      języki obce

-

-

                      język polski

-

2.

Część pisemna

8.06.-29.06.2020

 

3.

Część pisemna – termin poprawkowy

8.09.2020

 

4.

Część ustna – termin poprawkowy

-

 

5.

Część pisemna – termin dodatkowy

8.07.-14.07.2020

 

6.

Część ustna – termin dodatkowy

 -

 

języki obce

-

-

język polski

-

 

VII. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

1.

Rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

30.08.2019

piątek

2.

Zatwierdzenie planów pracy

10.09.2019

wtorek

3.

Śródsemestralna I semestr - Szkolenie RP

październik

wtorek

4.

Śródsemestralna I semestr - Szkolenie RP

listopad

wtorek

5.

Klasyfikacyjna za I semestr

14.01.2020

wtorek

6.

Podsumowująca I semestr

 4.02.2020

wtorek

8.

Śródsemestralna II semestr – Szkolenie RP

marzec

wtorek

9.

Klasyfikacyjna roczna / końcowa – klasy 3 liceum

21.04.2020

wtorek

10.

Klasyfikacyjna za II semestr – pozostałe klasy

22.06.2020

poniedziałek

11.

Podsumowująca rok szkolny 2019/2020

 26.06.2020

piątek

12.

Rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021

31.08.2020

poniedziałek

 Próbny egzamin maturalny

1.

                  Egzamin maturalny

listopad 2019

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 VIII. Terminy zebrań komisji i zespołów problemowo – zadaniowych

1.

Ustalają przewodniczący komisji i zespołów

pierwsze zebranie do 10.09.2019

     

IX. Terminy spotkań z rodzicami 

1.

Dla wszystkich klas o godz. 17.00

05.09.2019 

czwartek

22.10.2019

 

wtorek

spotkania indywidualne

17.12.2019

wtorek

11.02.2020

wtorek (wyniki klasyfikacji za I semestr, podsumowanie pracy)

7.04.2020

 

wtorek

kl. 1 i 2 - spotkania indywidualne

kl. 3 - oceny przewidywane

7.04.2020

wtorek (oceny przewidywane w kl. 3 liceum)

9.06.2020

wtorek (oceny przewidywane w pozostałych klasach)

X. Rekolekcje                                                         zgodnie z odrębnym harmonogramem

 

XI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

1.

14.10.2019 ( poniedziałek)

 

Dzień Edukacji Narodowej

2.

31.10.2019 (czwartek)

 

 

Przed dniem Wszystkich Świętych

3.

12.11.2019 (wtorek)

 

Po Święcie Niepodległości

4.

2.01.2020 (czwartek)

 

Dzień po Nowym Roku

5.

3.01.2020 (piątek)

 

Dzień po Nowym Roku

6.

8.06.2020 (poniedziałek)

 

Matura

7.

9.06.2020 (wtorek)

 

Matura

8.

10.06.2020 (środa)

 

Matura

9.

12.06.2020 (piątek)

 

Po Bożym Ciele

XII. Egzaminy poprawkowe

          25.08.2020-26.08.2020

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Do pobrania: Kalendarz roku szkolnego 2019/2020