Harmonogram konsultacji dla Uczniów klas 1 i 2-ich

Konsultacje dla Uczniów klas 1 i 2

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Informuję, że w dniach 1-5 czerwca 2020 r. uczniowie, którzy zgłosili potrzebę konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły będą mogli je odbyć według załączonego harmonogramu. Proszę o zapoznanie się z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi ujętymi w

"Procedurze  zapewnienia bezpieczeństwa  w okresie zagrożenia COVID-19  w  związku z przeprowadzaniem konsultacji dla klas I i II oraz realizacji zajęć rewalidacyjnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie" dostępnej na stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Anna Struk