Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Informuję, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca w godzinach i miejscu określonym indywidualnie dla każdej klasy według załączonego harmonogramu. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych możliwe są spotkania w plenerze na terenie szkoły.
 
Przypominam o konieczności przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarnych, w szczególności zachowania dystansu społecznego min. 2 m, dezynfekcji rąk oraz zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice i rękawiczki).
 
Z poważaniem
Anna Struk
Dyrektor Szkoły