Nauczanie zdalne 17-18 września

W związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID-19 informuję, że w dniach 17-18 września szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Zajęcia lekcyjne w w/wym. dniach odbywają się on-line za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams zgodnie z dotychczasowym planem.
 
Dyrektor Szkoły
Anna Struk