Kształcenie na odległość przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Informuję, że zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły zostało przedłużone do 7 czerwca. Jednocześnie kontynuowane jest kształcenie na odległość.
Ponadto w dniach 1-5 czerwca będzie możliwość konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez uczniów.
 
Dyrektor Szkoły
Anna Struk