KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE DO 26 CZERWCA

Informuję, że do 26 czerwca 2020 r. przedłużona została przerwa w realizowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. W dalszym ciągu realizowane będzie kształcenie na odległość oraz konsultacje przedmiotowe dla zainteresowanych uczniów na terenie szkoły.
 
 
Dyrektor Szkoły
Anna Struk