Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja 2020

Informuję, że do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w realizowaniu zajęć na terenie szkoły. W dalszym ciągu realizowane będzie kształcenie na odległość.

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Dyrektor Szkoły
Anna Struk