Konsultacje w dniach 15-25 czerwca

Informuję, że w dniach 15-25 czerwca 2020 r. uczniowie mają możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami według załączonego harmonogramu. Zainteresowani uczniowie zgłaszają taką potrzebę nauczycielowi z wyprzedzeniem, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Proszę o zapoznanie się z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi ujętymi w

"Procedurze  zapewnienia bezpieczeństwa  w okresie zagrożenia COVID-19  w  związku z przeprowadzaniem konsultacji dla klas I i II oraz realizacji zajęć rewalidacyjnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie" dostępnej na stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Anna Struk